Przemyśl, 25-02-2022, dzień po napaści Rosji na Ukrainę

W dniu 24 lutego 2022 roku miała miejsce napaść wojsk rosyjskich na Ukrainę. Byłem wtedy w Przemyślu. Dzięki ludziom dobrej woli z Przemyśla i Wrocławia udało się zorganizować w następnych dniach dwa transporty humanitarne z żywnością, środkami higienicznymi oraz lekami do znanych nam osobiście potrzebujących z Niżankowic, Dobromila, Słochyń i Laszek Murowanych. W miarę dalszych potrzeb transporty takie będziemy realizować w przyszłości. W chwili obecnej w ramach naszego wrocławskiego osiedla staramy się pomagać  Ukraińcom znajdującym się we Wrocławiu. Działa u nas charytatywnie wiele osób z Wspólnoty Parafialnej, Rady Osiedla, uczelni oraz indywidualnie.

Poniżej przedstawiam treść mojego pierwszego wpisu na FB z dnia 25 lutego 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

W dniu 25 lutego nie było jeszcze widać tej ogromnej ilości ludzi z Ukrainy, którzy pojawili się w następnych dniach. Wiele osób przestraszonych tym co się dzieje za wschodnią granicą zaczęło wybierać gotówkę z bankomatów i banków oraz tankować paliwo – często na zapas. Niebawem braki w bankomatach zostały uzupełnione, zaś paliwo – chociaż coraz droższe było dostępne – przejściowo z ograniczeniami ilości jednorazowego tankowania (do 50 lub 25 litrów). Potem te ograniczenia zlikwidowano.

Dosłowna treść mojego wpisu z 25.02.2022 jest następująca:

Przemyśl. Zdjęcia z dzisiaj 25.02.2022, około południa.

Na dworcu głównym PKP koło południa było ok. 100-200 osób, większość to Ukraińcy. Jest punkt recepcyjny dla nich oraz darmowe napoje – ciepłe i zimne. Być może do jedzenia też coś jest, ale nie wchodziłem w strefę przeznaczoną dla potrzebujących.

Przed ratuszem jest mobilny punkt poboru krwi. Na Domu Ukraińskim wiszą słowa wsparcia przyklejone z zewnątrz.

Są kolejki do banków, większość bankomatów bez gotówki (PKO BP, Santander). Bankomat sieci Euronet koło południa wypłacał maksymalnie 1000 zł. Myślę, że to przejściowe kłopoty ze względu na psychologię ludzką.

Benzyna po odstaniu w krótkiej kolejce jest dostępna dla chętnych.

Generalnie panuje spokój, porządek, ale daje się wyczuć niepewność co będzie dalej.

Trzeba być mimo wszystko dobrej myśli i nie dać się strachowi ani tym bardziej panice.

Nowa książka „Determinanty jakości pracy przewodnickiej”

W grudniu 2021 roku ukazała się książka pod redakcją naukową profesora Tomasza Lesiowa pt. „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” (poniżej jej okładka). Pozycja warta jest polecenia nie tylko przewodnikom.

W monografii znajduje się 18 rozdziałów o różnej tematyce, która może być użyteczna w pracy przewodników turystycznych czy też pilotów wycieczek. Pozycja może być interesująca również dla turystów oraz osób zainteresowanych poszczególnymi jej częściami. W książce znajdują się trzy rozdziały mojego współautorstwa.

W pierwszej części książki zatytułowanej „Turysta – aktualne trendy i nowe koncepcje” jest rozdział pt. Aktywność fundacji „Poland helps Poland” oraz akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w kontekście turystyki wolontariuszy autorstwa mojego oraz mojej Małżonki. Poruszamy w nim zagadnienia związane z turystyką wolontariuszy na przykładzie działań dwóch fundacji – krakowskiej „Poland helps Poland” oraz wrocławskiej „Studio Wschód”. Fundacja „Poland helps Poland”, której jestem członkiem zarządu (od spraw naukowych), stara się pomóc małej społeczności wioski o nazwie Poland znajdującej się na drugim krańcu świata – na Pacyfiku na wyspie Kiritimati (czyli Bożego Narodzenia) w ramach państwa Kiribati. Z kolei fundacja „Studio Wschód” od wielu lat organizuje pomoc naszym Rodakom zza wschodniej granicy jak również prowadzi akcję „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, w której licznie uczestniczy młodzież z dolnośląskich szkół jeżdżąca podczas wakacji na nasze dawne Kresy porządkować głównie polskie nekropolie. Rozdział znajduje się na stronach 53-64 i zamieszczonych jest w nim 8 kolorowych ilustracji.

W drugiej części książki pod tytułem „Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę” wraz z dr inż. Anną M. Salejdą przedstawiliśmy rozdział Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące marki regionu oraz certyfikowania żywności regionalnej i tradycyjnej omawiając wybrane jej systemy, takie jak: europejski system żywności regionalnej i tradycyjnej (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oraz polski system „Jakość Tradycja”. Dodatkowo wspominamy również o innych systemach jakościowych takich jak Rolnictwo Ekologiczne, Integrowana Produkcja, systemy jakości mięsa (QMP, PQS, QAFP) oraz Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Przybliżamy czytelnikowi także tzw. promocyjne systemy żywności takie jak Lista Produktów Tradycyjnych, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz Smaki Dolnego Śląska. Rozdział jest na stronach 98-111 i posiada 9 kolorowych ilustracji.

W czwartej, ostatniej części książki zatytułowanej „Wiedza o obiektach i trasach turystycznych” znajduje się rozdział mój i mojej Małżonki pt. Historyczna ziemia przemyska jako transgraniczny produkt turystyczno-edukacyjny. Przedstawiamy w nim propozycję utworzenia nowego produktu turystyczno-edukacyjnego opartego na historycznej ziemi przemyskiej. W rozdziale tym przedstawiamy rys historyczny, położenie i podział administracyjny ziemi przemyskiej, w kształcie z wieków od XVI do XVIII (tj. do czasów pierwszego rozbioru z 1772 roku). Przybliżamy czytelnikowi pojęcie produktu turystycznego oraz opisujemy potencjał marki „Historycznej Ziemi Przemyskiej” jako złożonego produktu turystycznego. Zupełnym novum są zamieszczone w rozdziale dwie profesjonalne mapy ziemi przemyskiej (ukształtowanie powierzchni oraz podział administracyjny) wykonane przez zawodowego kartografa doktora Marcina J. Sobiecha. Być może nasza propozycja zainspiruje władze samorządowe Przemyśla i innych okolicznych miejscowości do wykorzystania naszej propozycji uatrakcyjnienia tego malowniczego zakątka Polski. Rozdział zajmuje strony 214-224 i posiada 5 kolorowych ilustracji.

Książkę można kupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dane wydawnictwa oraz krótki opis książki (tzw. blurb) znajduje się na tylnej stronie okładki (poniżej).

Pełny spis treści książki znajduje się na stronie wydawnictwa oraz poniżej. Zachęcamy do lektury!

Wprowadzenie

Część 1. Turysta – aktualne trendy i nowe koncepcje / Tourist – current trends and new concepts
1. Cechy ekoturystyki w świetle badań literaturowych / Ecotourism characteristics – a literature review (Katarzyna Barwicka)
2. Rola przedstawicielstw regionalnych Komisji Europejskiej oraz punktów informacyjnych Unii Europejskiej w kształtowaniu wiedzy o UE wśród obywateli państw członkowskich / The role of regional representations of the European Commission and European Union information points in shaping knowledge about the EU among citizens of the member states (Aleksandra Klimczyk)
3. Historia dolnośląskiego leśnictwa. Wybór / History of forestry in Lower Silesia. Selection (Wojciech Mazur)
4. Znajomość uwarunkowań kulturowych w doskonaleniu jakości pracy przewodnickiej / Knowledge of cultural conditions in improving the quality of guiding work (Danuta Lesiów, Tomasz Lesiów)
5. Aktywność fundacji „Poland helps Poland” oraz akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w kontekście turystyki wolontariuszy / Activity of the „Poland helps Poland” foundation and the action „Save the Great-grandfather‘s grave from oblivion” in the context of volunteer tourism (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska)

Część 2. Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę / Impact of progress within nutrition knowledge and food on tourism
6. Naturalne a syntetyczne barwniki w żywności oferowanej turystom / Natural and syntetic dyes in food offered to tourists (Sylwia Przybylska,
Piotr Przybylski)
7. Przyprawy jako kulinarne pamiątki destynacji turystycznych / Spices as
culinary souvenirs of tourist destinations (Maria Śmiechowska)
8. Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki / Selected regional and traditional food systems in the context of tourism (Maciej Oziembłowski, Anna Marietta Salejda)
9. Gastronomia uliczna w Polsce / Street food in Poland (Ewa Czarniecka-Skubina, Michał Wiatrowski)
10. Podróż po zdrowie, czyli o popularności diet w turystyce zdrowotnej / A voyage to health, or the popularity of diets in health tourism (Zuzanna Goluch)

Część 3. Turystyka osób o specjalnych potrzebach psychofizycznych / Tourism of people with special psychophysical needs
11. Badania efektów uprawiania turystyki senioralnej i turystyki dla niepełnosprawnych / Research on the effects of senior and disabled tourism (Stanisław Francuz)
12. Widoki zapierające dech w piersiach, czyli pierwsza pomoc turyście w wybranych stanach zagrożenia życia / Breathtaking views – first aid to tourists in certain life-threatening situations (Jarosław Sowizdraniuk)

Część 4. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge about tourist facilities and routes
13. Koncepcja produktu turystycznego „Szlak Księgi Henrykowskiej” / Conception of the tourist product „The Trail of Henryków Book” (Jerzy Organiściak)
14. Atrakcje turystyczne i ciekawostki na Szlaku Piastowskim / Tourist attractions and attractions on the Piast Route (Andrzej Matysiak)
15. Alpy widziane ze Snieżnika / Alps seen from Śnieżnik (Witold Papierniak, Krzysztof Strasburger)
16. Architektura i sztuka protestancka na Śląsku jako znaczący czynnik wyróżniający region / Protestant architecture and art in Silesia as a significant factor distinguishing the region (Witold Hermaszewski)
17. Barokizacja kościołów gotyckich na Dolnym Śląsku / Baroqueization of gothic churches in Lower Silesia (Edmund Całus)
18. Historyczna ziemia przemyska jako transgraniczny produkt turystyczno-edukacyjny / Historical Przemyśl land as a cross-border tourist and educational product (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska)

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

Spis fotografii

Spis map

Spis tabel

Summary

Determinanty jakości pracy przewodnickiej, red. Tomasz Lesiów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021.

format: B5
oprawa: miękka
246 stron
ISBN: 978-83-7695-880-4

AMIGO jako strona niekomercyjna od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku strona AMIGO.WROC.PL jest stroną internetową nie związaną już z prowadzoną w latach 1997-2021 działalnością gospodarczą pod nazwą AMIGO Biuro Usług Turystycznych (1997-2017), a później AMIGO Science Food Travel (2018-2021). Jakiekolwiek materiały komercyjne z tamtych lat na stronie amigo.wroc.pl są wyłącznie materiałami archiwalnymi i nie stanowią żadnej oferty handlowej.

Zakończenie działalności komercyjnej podyktowane było względami praktycznymi związanymi z sytuacją branży turystycznej w czasach pandemii związanej z Covid-19 jak również nowymi regulacjami prawnymi (dotyczącymi także jednoosobowych działalności gospodarczych), które zaczęły obowiązywać dnia 1 stycznia 2022. W nowych realiach prowadzenie tej dodatkowej działalności przestało mieć sens ekonomiczny, zwłaszcza w kontekście nowych uregulowań związanych ze składką zdrowotną.

W rodzinne przedsięwzięcie AMIGO zaangażowany byłem wraz ze swoją Małżonką Beatą przez niemal ćwierć wieku. Tego doświadczenia nikt nam nie odbierze. Przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej pracowaliśmy i nadal zawodowo pracujemy w szkolnictwie średnim i wyższym. Od wielu lat popularyzujemy również badania naukowe dotyczące nisko-przetworzonej żywności naturalnej, regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej.

Na stronie amigo.wroc.pl będziemy dalej – w miarę możliwości – dzielić się jako osoby prywatne naszą zdobytą wiedzą. Dotyczyć to będzie zarówno turystyki, jak również badań naukowych związanych głównie z żywnością (chociaż nie tylko).

Osoby chcące się z nami skontaktować mogą to uczynić wykorzystując dane w zakładce „kontakt”.

Nowy numer konta bankowego od 1.03.2021

Od 1.03.2021 mamy nowe konto bankowe o numerze 75 1090 1522 0000 0001 4765 0848 (w Sandander Bank).

Dotychczasowe stare konto jest już nieaktualne. Zmiana ta podyktowana jest drastyczną podwyżką opłaty za prowadzenie konta w PKO BP (ponad 440%).

Rok 2020 – info oraz mini galeria z Bieszczad

Rok 2020 ze względu na pandemię koronawirusa jest rokiem trudnym dla społeczeństwa oraz firm. Nasza rodzinna firma AMIGO, sięgająca tradycją do roku 1997, jest wciąż czynnym podmiotem gospodarczym. W chwili obecnej wciąż jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Izby Turystycznej oraz Izby Turystyki RP i działamy normalnie.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią będziemy na sezon 2021 przygotowywać adekwatną ofertę zarówno turystyczną jak i edukacyjną. Pozostajemy do Państwa dyspozycji – gotowi do współpracy!

Poniżej przedstawiamy tegoroczne widoki z Bieszczad.

Bieszczady – podejście pod Osadzki Wierch (lipiec 2020)
Bieszczady – nieopodal Osadzkiego Wierchu (lipiec 2020)
Bieszczady – widok na Połoninę Wetlińską z Osadzkiego Wierchu (lipiec 2020)
Bieszczady – widok z Osadzkiego Wierchu (lipiec 2020)
Bieszczady – Połonina Wetlińska i widok na pozostałości „Chatki Puchatka” (lipiec 2020)
Bieszczady – widok z Połoniny Wetlińskiej (lipiec 2020)

 

Wycieczka do Pragi z Wrocławia w 2019 roku

Podaliśmy nowy cennik za dwudniową wycieczkę do czeskiej Pragi, która jest niezwykle ciekawym miejscem do zwiedzania. Podróż autokarem z Wrocławia trwa około 5 godzin.  Turyści z naszej oferty często wybierają wycieczkę dwudniową, której cena w 2019 roku wynosi w większości terminów 285 zł od osoby. Wyjazdy te od wielu lat cieszą się dużą popularnością.

Szczegóły dotyczące tego wyjazdu znajdują się pod osobnym linkiem. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podanymi tam szczegółami.

Skoda na praskiej uliczce

Certyfikat Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz ITRP na 2019 rok

Jak co roku otrzymaliśmy z Dolnośląskiej Izby Turystyki certyfikat potwierdzający nasze członkostwo w tej organizacji, jak również w Izbie Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP). Firma AMIGO jest członkiem DIT-u od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zaś członkiem ITRP od samego początku jej istnienia, czyli od 10 lat.

Członkami obu izb są sprawdzone i wiarygodne podmioty gospodarcze działające w turystyce.

Klasztor Bodbe – gruzińska Częstochowa (film)

Klasztor (monastyr) Bodbe nie jest wprawdzie najstarszym, ale od wieków dla wielu Gruzinów jest najważniejszym duchowym miejscem, niczym Częstochowa dla Polaków. Dawniej w monastyrze tym koronowano władców Kachetii. To tu spoczywa św. Nino (Nina) – patronka Gruzji, która doprowadziła do jej chrystianizacjii. A dlaczego monastyr wzniesiono właśnie tutaj? Otóż według legendy ciała świętej nie mogło podnieść dwustu mężczyzn – więc grób, a potem monastyr, musiał powstać właśnie w tym miejscu. Klasztor Bodbe położony jest we wschodniej części Gruzji, w rejonie zwanym Kachetia. Poniżej przedstawiamy film z tego miejsca nakręcony w 2018 roku.

Gruzińskie tańce (film)

W niektórych lokalnych gruzińskich restauracjach można zapoznać się nie tylko z tradycyjną kuchnią, ale również zobaczyć tam tańce narodowe. Zdarza się, że później biesiadnicy mogą sami potańczyć przy gruzińskiej (i nie tylko) muzyce. Materiał filmowy nagrano w jednej z restauracji w Tbilisi w 2018 roku.

Tbilisi – wyjątkowa gruzińska stolica (film)

Poniżej przedstawiamy film nakręcony w gruzińskiej stolicy Tbilisi w 2018 roku. Gruzja z roku na rok staje się coraz popularniejszym kierunkiem dla polskich turystów, ale również i dla pielgrzymów. Ten bardzo ciekawy kraj ma bardzo dużo do zaoferowania. Mamy nadzieję, że cykl filmów o Gruzji, który będzie pojawiał się na naszych stronach www oraz na kanale AMIGO na YouTube, zachęci Państwa do zapoznania się z gruzińską historią, architekturą, przyrodą oraz żywnością, a być może będzie również inspiracją aby się tam osobiście wybrać.

Zapytania na temat ewentualnego wyjazdu do Gruzji prosimy kierować na naszego maila: amigo@amigo.wroc.pl.