Zapowiedź I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Turystycznej – maj 2024

Organizatorzy VI i VII Konferencji Naukowo-Turystycznych, które odbyły się we Wrocławiu odpowiednio w latach 2021 oraz 2022 informują, że planowana jest w maju 2024 roku kolejna konferencja, ale w formie międzynarodowej o nazwie:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Turystyczna 2024

Dnia 2 marca 2023 roku miało miejsce złożenie projektu „Doskonała Nauka II – wsparcie konferencji naukowych” na potrzeby realizacji naszego przedsięwzięcia.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o szczegółach związanych z tą konferencją.

Informacje o monografiach związanych z VI (2021) oraz VII (2022) Konferencją Naukowo-Turystyczną we Wrocławiu

Organizatorzy VI i VII Konferencji Naukowo-Turystycznych, które odbyły się we Wrocławiu odpowiednio w latach 2021 oraz 2022 informują, że książka pod redakcją prof. Tomasza Lesiowa pt. „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” wydana w 2022 roku w wersji papierowej będzie od 1.05.2023 dostępna również w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod tym linkiem. Książka jest pokłosiem VI Konferencji Naukowo-Turystycznej, która miała miejsce w 2021 roku.

Obecnie czynione są starania, aby wydać kolejną książkę, która odnosić się będzie do VII Konferencji Naukowo-Turystycznej z 2022 roku. Autorzy składają już swoje prace do tej książki.

Konferencja z 2022 roku była współfinansowana zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

 

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną (Wrocław, 21-22.10.2022)

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniach 21-22.10.2022

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej oraz jest do pobrania jako PDF  PROGRAM VII KONFERENCJI (PDF).

 

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA
pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety
Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: (sala 204 i 205 Centrum Kształcenia Ustawicznego CKU), ul. Kamienna 57/59, Wrocław

Program pierwszy dzień 21.10.2022

Prezentacje
9.00 – 9.10 Przywitanie gości i uczestników
9.10 – 9.25 Maciej Oziembłowski, Michał Oziembłowski – UP we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu: Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta
9.25 – 9.40 Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie: Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty?
9.40 – 9.55 Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz, Tomasz Krzywiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Polski karp innowacyjnie
9.55 – 10.10 Joanna Dziadkowiec – UE Kraków: Usługi gastronomiczne w miastach turystycznych – na przykładzie Krakowa
10.10 – 10.25 Radosław Szafranowicz-Małozięć -Trener – Kadry Turystyki Sp. z.o.o. Warszawa: Sposoby świadczenia usług przewodnickich w czasie pandemii
10.25 – 10.40 Maria Śmiechowska Joanna Newerli-Guz – UM w Gdyni: Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach
10.40 – 10.55 Wojciech Mazur – RDLP Wrocław Wydział Ochrony Lasu: Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach
10.55 – 11.10 Aleksander Wolski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach: Uwarunkowania społeczne w rozwoju turystyki
11.10 – 11.25 Agnieszka Hrebień-Filisińska i Adam Filiśiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Royal Seafood w Szczecinie: Zastosowanie szałwii do zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych produktów z kategorii żywności wygodnej wykorzystywanej w turystyce
11.25 – 11.40 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Mity w udzielaniu pierwszej pomocy
11.40 – 11.55 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Widoki zapierające dech w piersiach – Zadławienie
11.55 – 12.25 Dyskusja i Przerwa kawowa
12.25 – 12.40 Witold Papierniak – SKPS Wrocław Politechnika Wrocławska: Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej (Nową Wieś i Różanka)
12.40 – 12.55 Edmund Całus – KPDiS Oddział Wrocławski PTTK: Barokowe epitafia i nagrobki we wrocławskich kościołach wrocławskich ważnym elementem turystycznym
12.55 – 13.10 Witold Hermaszewski – SKPS Wrocław: Bolesławiec atrakcje turystyczne i walory Bolesławca
13.10 – 13.25 Paweł Michalski – UE we Wrocławiu: Wpływ proces aklimatyzacji na osiągnięcie sukcesu podczas ekspedycji wysokogórskiej (Himalaje, Karakorum).
13.25 – 13.40 Grażyna Bortnowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Projektowanie żywności funkcjonalnej – innowacje w immobilizacji substancji
bioaktywnych
13.40 –13.55 Danuta Calińska-Rogala, Stanisław Francuz – Dolnośląska Szkoła Wyższa:
Kwalifikacje zawodowe w turystyce
13.55 – 14.10 Andrzej Matysiak – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych w Kaliszu: Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z Regionem kaliskim na przestrzeni wieków
14.10 – 14.25 Elena Kašťáková, Malgorzata A. Jarossová – UE v Bratislava: Internationalization of SMEs and formation of family businesses as part of tourism development in Slovakia
Internacjonalizacja MŚP i tworzenie firm rodzinnych w ramach rozwoju turystyki na Słowacji
14.25 – 14.40 Małgorzata A. Jarossová, Elena Kašťáková – UE v Bratislava: Slovakia tourism focused on vegans and vegetarians
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
Sesja równoległa
12.25 – 12.40 Jerzy Organiściak – Usługi Szkoleniowe i Turystyczne Jerzy Organiściak, Olbrachcice Wielkie 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie: Rewitalizacja założenia pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim i przekształcenie go w produkt turystyczny
12.40 – 12.55 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wrocław miastem Św. Edyty Stein – Patronki Europy
12.55 – 13.10 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wybrane mosty i wiadukty Dolnego Śląska jako atrakcyjne produkty turystyczne adriajm@interia.pl
13.10 – 13.25 Janusz Fuksa – Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich: Muzea Kijowa
13.25 – 13.40 Danuta Lesiów, Martyna Michniewicz, Tomasz Lesiów: PAN, UE we Wrocławiu: Witraże w wybranych kościołach wrocławskich jako produkt turystyczny
13.40 – 13.55 Anna Żbikowska – SGGW Warszawa: Opakowania w branży turystycznej (on line)
13.55 – 14.10 Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW Warszawa: Rola herbaty w turystyce (on line)
14.10 – 14.25 Zenon Foltynowicz, Tomasz Lesiów – UE Poznań, UE Wrocław: Nanotourism – namomateriały i nanotechnologie w turystyce (on line)
14.25- 14.40 Bartosz Rozmund – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Podróże lotnicze jako element turystyki powietrznej (on line)
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
16.00 – 16.15 Kamil Słowiński – Kolejkowo Wrocław: Rozwój atrakcji turystycznych na przykładzie Kolejkowa
16.15 – 16.30 Bartosz Kaczmarek – Kolejkowo Wrocław: Ukryte detale wrocławskiego „Kolejkowa”

Program drugi dzień 22.10.2022

Wyjazd o 7.00. Powrót 18.00
9.00 – 9.15 Paweł Zwierz – Manufaktura Bolesławiec: Rys historyczny rozwoju ceramiki na Śląsku
9.15 – 9.30 Marta Rzepnikowska – Manufaktura Bolesławiec: Wytwarzanie i nowe wzornictwo w ceramice Bolesławieckiej
11.00 – 11.15 Stefan Olejnik – Koło Wrocław Fabryczna: Szlaki turystyczne ziemi Bolesławieckiej
12.00 – 12.20 Adam Faltyn, historyk – „Ratusz w Bolesławcu – świadek minionych epok”
12.20 – 12.45 Michał Czerniawski Stefan – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – „W murach i poza nimi – działania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na polu turystyki kulturowej”
15.00 – 15.15 Weronika Mazur-Turbak – Zamek Kliczków: Kliczków w historii, w legendzie i teraźniejszości

Pełna wersja książki pod red. prof. Lesiowa: „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” (pdf)

Na prośbę profesora Tomasza Lesiowa informujemy, że wydana pod jego redakcją w 2021 roku w wersji papierowej monografia  pt. „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” jest już do pobrania jako plik PDF.

Książkę można pobrać pod poniższym linkiem:

Lesiów_Determinanty_jakosci_pracy_przewodnickiej

Pozycja jest dostępna również w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, pod tym linkiem.

Książka znajduje się także na stronach Google książki pod następującym aktywnym linkiem.

Wcześniej, w styczniu 2022 roku, o książce tej na naszej stronie był osobny wpis.

Zachęcamy do pobrania tej wartościowej pozycji i zaznajomienia się z jej treścią.

Wrocław – Przemyśl – Ukraina, 2-5.03.2022, drugi transport humanitarny na Ukrainę

W dniach od 2 do 5 marca 2022 organizowaliśmy drugi transport humanitarny dla znanych nam potrzebujących osób na Ukrainie – z rejonu Niżankowic, Dobromila, Słochyń koło Chyrowa oraz Laszek Murowanych. Wielokrotnie byliśmy w tamtych rejonach i znamy rzeczywiste potrzeby ludzi tam mieszkających.

Poniżej przedstawiam treść moich wpisów w tej sprawie na FB z dni od 2 do 5 marca 2022 roku oraz zamieszczam zdjęcia wykonane przeze mnie oraz innych woluntariuszy. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Wrocławia (i okolic) oraz Przemyśla w obliczu tych tragicznych wydarzeń. Wielu mieszkańców wrocławskich Pawłowic oraz sąsiednich wiosek wciąż ma swoje rodziny lub znajomych właśnie w tej części dawnej ziemi przemyskiej należącej obecnie do Ukrainy. To także dzięki ich ofiarności, w tym wspólnot parafialnych, udało się zebrać dary (zawiezione z Wrocławia) jak również fundusze na ich dalszy zakup w Przemyślu. Wszystko to ostatecznie trafiło do potrzebujących na Ukrainie w ramach jednego większego transportu w dniu 5 marca 2022 roku.

Myślimy o dalszej pomocy. Według informacji od potrzebujących szykowana ona będzie najprawdopodobniej w maju 2022. Chętnych do pomocy rzeczowej, finansowej lub czynnościowej zapraszam do kontaktu.

Dosłowne treści moich wpisów z dni 2-5.03.2022 są następujące:

Wrocław-Przemyśl, środa, 2.03.2022

Zarówno we Wrocławiu, jak i w Przemyślu szykujemy drugi transport z paczkami z żywnością, środkami higienicznymi oraz lekami na potrzeby osób, które zostały na Ukrainie.

Jutro znacznie więcej paczek niż wczoraj ma szansę trafić do rzeczywiście potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz tym, którzy wsparli naszą akcję.

Auto ze zdjęcia wraz z paczkami wyjechało już z Wrocławia. Przemyśl jeszcze pakuje swoje paczki 🙂

DZIĘKUJEMY!

Wrocław-Przemyśl, czwartek, 3.03.2022

Transport połączonych paczek z Wrocławia i okolic oraz z Przemyśla ruszył dzisiaj na granicę polsko-ukraińską. Pomimo pomocy polskiej Straży Granicznej i tytanicznej pracy wolontariuszy niestety nie udało się naszemu zespołowi przekroczyć granicy i przekazać paczek z żywnością, środkami higieny i lekami potrzebującym na Ukrainie.

Z polskiej strony wszystko było dograne, zaś odmowa wpuszczenia była jednostronną decyzją pograniczników ukraińskich. Szkoda. Zwłaszcza, że po drugiej stronie granicy był gotowy ukraiński transport i wolontariusze. To była odgórna decyzja strony ukraińskiej i miała szerszy zasięg związany z innymi przejściami granicznymi.

Szkoda ogromnego wysiłku wielu osób, które wczoraj pod presją czasu wykonały w Przemyślu zakupy, pakowanie i załadunek. Szkoda też wysiłku wolontariuszy spod Wrocławia, którzy wczoraj zawieźli część paczek do Przemyśla i dzisiaj wieczorem wrócili na Dolny Śląsk.

W tej chwili paczki zostały przeniesione i zabezpieczone w odpowiednim miejscu w Przemyślu. W najbliższych dniach podejmiemy próbę ich ponownego dostarczenia na Ukrainę.

Działamy dalej i jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli akcję bezpośredniej pomocy rzeczywiście potrzebującym. Dobrze, że 1 marca udało się dostarczyć pierwszy transport z paczkami. Drugi musi jeszcze chwilę poczekać – mamy nadzieję, że nie za długo.

Na zdjęciu: widoczna część paczek drugiego transportu (rano przed wyjazdem na granicę).

Wrocław-Przemyśl-Ukraina, sobota, 5.03.2022

UDAŁO SIĘ! Nasz drugi transport z pomocą żywnościową, lekami oraz środkami higienicznymi jest już u potrzebujących na Ukrainie!

Dzięki pomocy wolontariuszy w Przemyślu udało się ponownie spakować paczki (wrocławskie i przemyskie) do busa i pojechać na odległe od Przemyśla przejście graniczne. Tam wolontariusze z polskiej i ukraińskiej strony przepakowali paczki z polskiego busa na bus ukraiński.

Z przejścia granicznego paczki pojechały do potrzebujących w Laszkach Murowanych (obecnie: Murowane), do Słochyń koło Chyrowa, do Dobromila oraz do Niżankowic.

Paczek w drugim transporcie było dużo więcej, niż w transporcie pierwszym, który miał miejsce 1 marca 2022. Wszystkie te dary trafiły bezpośrednio do rzeczywiście potrzebujących w tych miejscowościach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom oraz polskiej Straży Granicznej za poniesiony wysiłek i trud. Cieszymy się, że chociaż w taki sposób mogliśmy pomóc ludziom po drugiej stronie granicy.

W zależności od sytuacji, którą na bieżąco monitorujemy jesteśmy wciąż gotowi na dalszą aktywność humanitarną po tamtej czy po tej stronie granicy!

Na zdjęciach ukazany jest dzisiejszy transport (5.03.2022) ponownie załadowanych paczek do busa, który pojechał na polsko-ukraińskie przejście graniczne.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TEJ AKCJI!

#Wrocław #Przemyśl #supportUkraine #Poland

Przemyśl, 1-03-2022, pięć dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego szóstego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 1 marca 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

W dniu 1 marca 2022 wyruszałem do Wrocławia, ale jeszcze zajrzałem na rynek przemyski, gdzie zaczęto pracę we wschodniej jego części. Za kilka dni zostaną odkryte fundamenty dawnego – większego niż do tej pory sądzono – przemyskiego ratusza. W okolicy wisiały również różne plakaty związane z barbarzyńską napaścią Rosji na Ukrainę.

Dosłowna treść mojego (drugiego) wpisu z 1.03.2022 jest następująca:

Przemyśl, wtorek, 1.03.2022.

Po powrocie z Ukrainy z naszej akcji dostarczenia busem żywności, środków czystości oraz leków zaglądałem jeszcze na dworzec kolejowy PKP.

Trwała tam dalej sprawna akcja pomocy uchodźcom. Były rodziny z dziećmi, ale też i trzymające się często razem grupy mężczyzn z krajów przeważnie Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Sprzedający karty prepaidowe mówili, że rejestrowali dane tych osób na podstawie paszportów z bardzo wielu krajów, w tym z Ugandy czy Afganistanu.

Nie ma szans, aby taka ilość tych osób była studentami, skoro stanowili oni dzisiaj około 1/4 – 1/3 wszystkich przyjmowanych na dworcu PKP. Fakt ten – jak wynika z rozmów – budzi u wielu osób zdziwienie, ale też i niepokój. Widać było, że cześć z tych osób była odbierana busami lub większymi pojazdami, często na czeskich numerach.

Bez względu na wszystko wolontariusze w Przemyślu ciężko pracują i pomagają wszystkim osobom.

Ja też pożegnałem dzisiaj Przemyśl. Na autostradzie A4 od Przemyśla do okolic Tarnowa około 80% ruchu samochodów osobowych (jadących na zachód) to były samochody z ukraińskimi rejestracjami. W mniej więcej połowie z nich jechały kobiety z dziećmi. W innych autach były zazwyczaj rodziny.

We Wrocławiu i Przemyślu myślimy o szczegółach organizacji następnego transportu z paczkami na Ukrainę.

Przemyśl i Ukraina, 1-03-2022, pięć dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego piątego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 1 marca 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Samego ranka 1.03.2022 w Przemyślu po szybkich zakupach w dniu poprzednim zebraliśmy pierwsze paczki w busie Marcina. Oprócz przemyskich paczek Asi, Marcina, Bartka, Madzi, Stanisława i Uli oraz naszych wrocławskich (po zakupach w Przemyślu) swoje paczki dowiózł Grzegorz z Przemyśla. Na granicę eskortowała nas Straż Graniczna. Przejechaliśmy z Marcinem na terytorium Ukrainy. Tam paczki przepakowaliśmy do dystrybucji potrzebującym w Niżankowicach i Dobromilu.

Dosłowna treść mojego wpisu z 1.03.2022 jest następująca:

Ukraina, wtorek, 1.03.2022.

Pierwsza misja wykonana. Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli, funkcjonariuszom Straży Granicznej (Oddział Bieszczadzki w Przemyślu) pierwszy transport żywności, środków higienicznych oraz leków dotarł na Ukrainę.

Nie wiemy – ze względu na wiadomą sytuację – jak długo m.in. nasz kanał humanitarny będzie działał. Chcemy wysłać kolejne transporty. Po stronie polskiej i ukraińskiej są sprawdzeni wolontariusze, którzy dbają aby pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących.

Jeśli ktoś chce pomóc lub dokonać wpłaty na ten cel to proszę pisać do mnie na priv.

Relację z Przemyśla podam w innym czasie. Pierwsza błyskawiczna akcja humanitarną za nami. Czy będą następne to zależy od sytuacji i Waszej pomocy.

Zdjęcie zrobione na Ukrainie podczas przepakowywania paczek z naszego busa.

Przemyśl, 28-02-2022, cztery dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego czwartego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 28 lutego 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Dosłowna treść mojego wpisu z 28.02.2022 jest następująca:

Przemyśl, poniedziałek, 28.02.2022

Dzisiaj szykowaliśmy paczki z żywnością, środkami higienicznymi i lekami dla naszych bliskich, znajomych i nieznajomych, którzy pozostali na Ukrainie. Dzięki ludziom dobrej woli jutro rano ruszamy w stronę Ukrainy z naszymi paczkami.

Kieruję słowa wdzięczności i uznania dla naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy mają nas pod swoją opieką. Dziękuję również innym wolontariuszom, którzy w tak krótkim czasie dołączyli swoje paczki do naszego transportu. Jak już przetestujemy ten sposób pomocy to później powinno być łatwiej.

Punkt buforowy na ulicy Lwowskiej wciąż działa i przyjmuje „na tymczasem” uchodźców skąd kierowani są dalej. Wszyscy w Przemyślu wykazują niebywałą determinację i chęć pomocy.

Przemyśl, 27-02-2022, trzy dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego trzeciego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 27 lutego 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Dosłowna treść mojego wpisu z 27.02.2022 jest następująca:

Przemyśl, niedziela, 27.02.2022.

Dzięki ludziom dobrej woli po spotkaniu z niektórymi z nich osobiście tutaj na miejscu w Przemyślu oraz po rozmowach telefonicznych jest pewna szansa na moje jutrzejsze spotkanie z generałem brygady Andrzejem Popko, komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej celem ustalenia możliwości formalnych i technicznych dotyczących naszej pomocy żywnościowej dla osób, które zostały na Ukrainie w obszarze Niżankowice-Dobromil-Chyrów-Laszki Murowane (obecnie: Murowane). Czy spotkanie dojdzie do skutku to 100% pewności nie ma, gdyż generał jako Pełnomocnik Rządu ma w obecnej sytuacji „ręce pełne roboty”.

Jeżeli ten mój niekonwencjonalny pomysł się zrealizuje, to będzie szansa na skuteczną pomoc konkretnym ludziom z podanego obszaru. Trzymajcie kciuki 🙂 Wówczas uruchomimy pomoc z Wrocławia-Pawłowic oraz Przemyśla-Przekopanej (również z pomocą naszych wspólnot parafialnych) dla potrzebujących – tam na Ukrainie, w myśl zasady: „pomagać też tam – na miejscu”. Tam w tych małych miejscowościach w sklepach żywności nie ma, zaś pomoc od strony Medyki topnieje z każdym kilometrem, nie zawsze tak, jak być to powinno.

W samym Przemyślu ok. godz. 15:00 ruch przy „strefie buforowej” przy ul. Lwowskiej też był spory, tak jak wczoraj, może nawet większy. Na ul. Mickiewicza nieopodal dworca PKP też znajduje się spora ilość aut z całej Polski i dużej części Europy.

Benzyna jest dostępna, kolejki są krótkie lub nie ma ich wcale. Cena benzyny 95 kształtuje się od 5,84 zł za litr (Orlen, ul. Sanocka) do 5,98 zł/litr (stacja prywatna).

Sytuacja się w pewien sposób stabilizuje. Widać profesjonalizm służb i wielkie serce mieszkańców Przemyśla, którzy pomagają w obecnej sytuacji jak mogą.

Przemyśl i Medyka, 26-02-2022, dwa dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego drugiego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 26 lutego 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia i jeden filmik (z Medyki). W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Dosłowna treść mojego wpisu z 26.02.2022 jest następująca:

Przemyśl oraz Medyka przy przejściu granicznym z Ukrainą, sobota, 26.02.2022.

Dzisiaj Przemyśl oraz przygraniczna Medyka jest pełna uchodźców z Ukrainy. Do rejonu przygranicznego przyjechała ogromna liczba samochodów z całej Polski, ale też dużo jest ich m.in. z Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Litwy. Z Czech przyjechali głównie Ukraińcy, którzy tam też pracują. Z innych krajów auta też prawdopodobnie należą do Ukraińców.

Miasteczko namiotowe dla uchodźców ustanowiono w Przemyślu przy ul. Lwowskiej obok byłego hipermarketu Tesco. Są tam miejsca z posiłkami i napojami, przenośne toalety oraz pomoc strukturalna, jak i wolontariacka.

Po drugiej stronie ulicy Lwowskiej obok Castoramy, McDonald’a, Biedronki i innych sklepów na dużych parkingach czekają prywatne samochody osobowe, które na punktach kontrolnych zostały przez Policję zawrócone ze wschodnich rogatek miasta. Właściciele tych aut czekają na sposobność odebrania swoich bliskich lub znajomych z pobliskiego punktu zbornego.

500 metrów przed granicą z Ukrainą Policja kieruje ruch aut w lewo w stronę centrum Medyki, w kierunku wioski Torki i Leszno (Poździacz), do którego to miejsca ze względów rodzinnych dzisiaj jechałem.

W samym Przemyślu duża liczba aut z całej Europy stoi na ulicy Mickiewicza nieopodal dworca głównego, w którym jest kolejny punkt zborny dla uchodźców. Nie jest możliwe podjechanie pod sam dworzec. Na ulicach Przemyśla oraz w Medyce jest też pewna ilość osób z Bliskiego Wschodu, Afryki oraz prawdopodobnie Indii lub Pakistanu.

 

Ważne jest aby pamiętać o osobach słabszych, starszych, chorych i chcących zostać na Ukrainie. Problemem są kurczące się zapasy żywności na Ukrainie, nawet na terenach leżących tuż przy polskiej granicy jak Niżankowice. Potrzebna jest żywność, bo w sklepach tych małych miejscowości jej nie ma. Na miejscu w Przemyślu próbujemy zorganizować transport żywności dla naszych rodzin i znajomych. Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień.