Informacje o monografiach związanych z VI (2021) oraz VII (2022) Konferencją Naukowo-Turystyczną we Wrocławiu

Organizatorzy VI i VII Konferencji Naukowo-Turystycznych, które odbyły się we Wrocławiu odpowiednio w latach 2021 oraz 2022 informują, że książka pod redakcją prof. Tomasza Lesiowa pt. „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” wydana w 2022 roku w wersji papierowej będzie od 1.05.2023 dostępna również w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod tym linkiem. Książka jest pokłosiem VI Konferencji Naukowo-Turystycznej, która miała miejsce w 2021 roku.

Obecnie czynione są starania, aby wydać kolejną książkę, która odnosić się będzie do VII Konferencji Naukowo-Turystycznej z 2022 roku. Autorzy składają już swoje prace do tej książki.

Konferencja z 2022 roku była współfinansowana zgodnie z informacjami podanymi poniżej.