Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną (Wrocław, 21-22.10.2022)

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniach 21-22.10.2022

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej oraz jest do pobrania jako PDF  PROGRAM VII KONFERENCJI (PDF).

 

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA
pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety
Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: (sala 204 i 205 Centrum Kształcenia Ustawicznego CKU), ul. Kamienna 57/59, Wrocław

Program pierwszy dzień 21.10.2022

Prezentacje
9.00 – 9.10 Przywitanie gości i uczestników
9.10 – 9.25 Maciej Oziembłowski, Michał Oziembłowski – UP we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu: Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta
9.25 – 9.40 Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie: Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty?
9.40 – 9.55 Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz, Tomasz Krzywiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Polski karp innowacyjnie
9.55 – 10.10 Joanna Dziadkowiec – UE Kraków: Usługi gastronomiczne w miastach turystycznych – na przykładzie Krakowa
10.10 – 10.25 Radosław Szafranowicz-Małozięć -Trener – Kadry Turystyki Sp. z.o.o. Warszawa: Sposoby świadczenia usług przewodnickich w czasie pandemii
10.25 – 10.40 Maria Śmiechowska Joanna Newerli-Guz – UM w Gdyni: Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach
10.40 – 10.55 Wojciech Mazur – RDLP Wrocław Wydział Ochrony Lasu: Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach
10.55 – 11.10 Aleksander Wolski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach: Uwarunkowania społeczne w rozwoju turystyki
11.10 – 11.25 Agnieszka Hrebień-Filisińska i Adam Filiśiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Royal Seafood w Szczecinie: Zastosowanie szałwii do zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych produktów z kategorii żywności wygodnej wykorzystywanej w turystyce
11.25 – 11.40 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Mity w udzielaniu pierwszej pomocy
11.40 – 11.55 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Widoki zapierające dech w piersiach – Zadławienie
11.55 – 12.25 Dyskusja i Przerwa kawowa
12.25 – 12.40 Witold Papierniak – SKPS Wrocław Politechnika Wrocławska: Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej (Nową Wieś i Różanka)
12.40 – 12.55 Edmund Całus – KPDiS Oddział Wrocławski PTTK: Barokowe epitafia i nagrobki we wrocławskich kościołach wrocławskich ważnym elementem turystycznym
12.55 – 13.10 Witold Hermaszewski – SKPS Wrocław: Bolesławiec atrakcje turystyczne i walory Bolesławca
13.10 – 13.25 Paweł Michalski – UE we Wrocławiu: Wpływ proces aklimatyzacji na osiągnięcie sukcesu podczas ekspedycji wysokogórskiej (Himalaje, Karakorum).
13.25 – 13.40 Grażyna Bortnowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Projektowanie żywności funkcjonalnej – innowacje w immobilizacji substancji
bioaktywnych
13.40 –13.55 Danuta Calińska-Rogala, Stanisław Francuz – Dolnośląska Szkoła Wyższa:
Kwalifikacje zawodowe w turystyce
13.55 – 14.10 Andrzej Matysiak – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych w Kaliszu: Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z Regionem kaliskim na przestrzeni wieków
14.10 – 14.25 Elena Kašťáková, Malgorzata A. Jarossová – UE v Bratislava: Internationalization of SMEs and formation of family businesses as part of tourism development in Slovakia
Internacjonalizacja MŚP i tworzenie firm rodzinnych w ramach rozwoju turystyki na Słowacji
14.25 – 14.40 Małgorzata A. Jarossová, Elena Kašťáková – UE v Bratislava: Slovakia tourism focused on vegans and vegetarians
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
Sesja równoległa
12.25 – 12.40 Jerzy Organiściak – Usługi Szkoleniowe i Turystyczne Jerzy Organiściak, Olbrachcice Wielkie 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie: Rewitalizacja założenia pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim i przekształcenie go w produkt turystyczny
12.40 – 12.55 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wrocław miastem Św. Edyty Stein – Patronki Europy
12.55 – 13.10 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wybrane mosty i wiadukty Dolnego Śląska jako atrakcyjne produkty turystyczne adriajm@interia.pl
13.10 – 13.25 Janusz Fuksa – Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich: Muzea Kijowa
13.25 – 13.40 Danuta Lesiów, Martyna Michniewicz, Tomasz Lesiów: PAN, UE we Wrocławiu: Witraże w wybranych kościołach wrocławskich jako produkt turystyczny
13.40 – 13.55 Anna Żbikowska – SGGW Warszawa: Opakowania w branży turystycznej (on line)
13.55 – 14.10 Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW Warszawa: Rola herbaty w turystyce (on line)
14.10 – 14.25 Zenon Foltynowicz, Tomasz Lesiów – UE Poznań, UE Wrocław: Nanotourism – namomateriały i nanotechnologie w turystyce (on line)
14.25- 14.40 Bartosz Rozmund – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Podróże lotnicze jako element turystyki powietrznej (on line)
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
16.00 – 16.15 Kamil Słowiński – Kolejkowo Wrocław: Rozwój atrakcji turystycznych na przykładzie Kolejkowa
16.15 – 16.30 Bartosz Kaczmarek – Kolejkowo Wrocław: Ukryte detale wrocławskiego „Kolejkowa”

Program drugi dzień 22.10.2022

Wyjazd o 7.00. Powrót 18.00
9.00 – 9.15 Paweł Zwierz – Manufaktura Bolesławiec: Rys historyczny rozwoju ceramiki na Śląsku
9.15 – 9.30 Marta Rzepnikowska – Manufaktura Bolesławiec: Wytwarzanie i nowe wzornictwo w ceramice Bolesławieckiej
11.00 – 11.15 Stefan Olejnik – Koło Wrocław Fabryczna: Szlaki turystyczne ziemi Bolesławieckiej
12.00 – 12.20 Adam Faltyn, historyk – „Ratusz w Bolesławcu – świadek minionych epok”
12.20 – 12.45 Michał Czerniawski Stefan – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – „W murach i poza nimi – działania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na polu turystyki kulturowej”
15.00 – 15.15 Weronika Mazur-Turbak – Zamek Kliczków: Kliczków w historii, w legendzie i teraźniejszości