_Strona główna > Dawne Kresy > Niżankowice: położenie geograficzne

Herb ziemi przemyskiej

Dawne Kresy

Niżankowice
Historia i teraźniejszość
dawnego miasteczka na Ziemi Przemyskiej

cz.I
Położenie geograficzne


Dawny herb Niżankowic
Autorzy: Maciej Oziembłowski i Małgorzata Oziembłowska
Pełny tekst artykułu, który ukazał się drukiem w dwumiesięczniku "Semper Fidelis"
nr 4(69), str.52-55, Wrocław 2002
("Semper Fidelis" - Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich)

Niżankowice położone są 13 kilometrów na południe od Przemyśla przy starym trakcie wiodącym przez Dobromil na Węgry. Miejscowość ta geograficznie znajduje się na zachodnim skraju Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego, który sąsiaduje ze wschodnią częścią Pogórza Przemyskiego. Płaskowyż ten rozciąga się na obszarze wododziałowym Sanu i Dniestru i wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Podkarpacia. Do opisu położenia geograficznego okolic Niżankowic używa się również określenia - Płaskowyż Chyrowski, który swoją nazwę zawdzięcza miejscowości Chyrów, położonej niespełna 20 km na południowy-wschód od Niżankowic. Przez miejscowość przepływa rzeka Wiar, która uchodzi do Sanu w pobliskim Przemyślu, w dzielnicy Przekopana, po 68 km biegu, z których 11 km znajduje się poza obecną granicą Polski, właśnie w rejonie Niżankowic.


Panorama Niżankowic od strony Malhowic
(fot. Maciej Oziembłowski, 18.06.2000)
 


Stara pocztówka z Ratuszem w Niżankowicach
(własność: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
 

Tutaj znajduje się galeria 30 zdjęć z Niżankowic
Artykuł opracowano na podstawie pracy magisterskiej Małgorzaty Oziembłowskiej pt. "Historia parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Niżankowicach w latach 1918-1945", Wrocław 2002.
Piśmiennictwo, z którego korzystano przy opracowaniu artykułu znajduje się u autorów. Na szczególną uwagę zasługuje praca: Quirini-Popławski R.: Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Niżankowicach, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, tom 4, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 1996, s. 119-133.
_Strona główna > Dawne Kresy > Niżankowice: położenie geograficzne
AMIGO - Biuro Usług Turystycznych, ul. Nyska 68 lok.56, 50-505 Wrocław,
tel. (0-71) 72-555-76, tel. 0 606 99-80-60, fax: (0-71) 78-73-400, e-mail: amigo (at) amigo.wroc.pl lub amigo (at) polnet.cc
Strona AMIGO istnieje od kwietnia 1999 roku. Data ostatniej aktualizacji podstrony: 22.04.2004 - Maciej Oziembłowski (c)